หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
         

จำนวนครัวเรือนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,433 ครัวเรือน

จำนวนถนนที่มีการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 9 สาย
 
               

กลุ่มสตรีตำบลหนองนาก จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 120 คน

อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 122 คน

ชมรมคนรักสุขภาพ จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 454 คน

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 30 คน

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองนาก จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 200 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 126 คน

กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 15 คน

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลายไทย จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 15 คน

กลุ่มจัดทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 15 คน

กลุ่มน้ำพริกชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 15 คน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764