หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 


นางสาวนภาพรรณ ธรรมดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0818188415


นางสุนิศา หาญลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนรองปลัดฯ
โทร : 0817490390
 
สำนักปลัด
 


นางสุนิศา หาญลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0817490390


นายพัฒน์ อุทัยสา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0812503550


จ.อ.สมพร สาพาที
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0845404673


นางสาววิภาวี นังตะลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0861228865


นายประภาท สอนอ้วน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0814200625


นางสาวสายฝน เสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0867667803


นางสาวสำราญ เอนสาร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0817571198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-387-598