หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
         
จำนวนเส้นทางคมนาคมภายในตำบลหนองนาก มีจำนวน 42 สาย ดังนี้

ถนน คสล. จำนวน 26 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ / ลำห้วย จำนวน 6 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บึง , แหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
 
         

รถยนต์ จำนวน 2 คัน

รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน

รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน

รถน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-387-598