หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือสำหรับประชาชน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764