หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 44  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 7 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 8 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764