หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764