หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2542 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2544 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับพระราชบัญยัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เรื่อง การขุดดินและถมดินประจำปี พ.ศ.2553 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2