หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562( 1ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2