หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566) [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่2/2563 และ เปลี่ยนแปลงฉบับที่1/2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2564 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
แผนพัฒนาสุขภาพการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)