หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  2 ส.ค. 2565 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลหนองนาก ได้เข้าร่วมสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี ประเด็นจัดการขยะชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะและอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน จังหวัดสระบุรี 2564-2565  25 ก.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มีผลการประเมินองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564  7 ก.ค. 2565 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564  7 ก.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในการรณรงค์เพื่อออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ครั้งแรกของประเทศไทย  7 ก.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559  7 ก.ค. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองนาก ประจำปีงบประมาณ 2558  7 ก.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  7 ก.ค. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565-2569  7 ก.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลการสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองนาก ประจำปีงบประมาณ 2558-2559  7 ก.ค. 2565 59
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764