หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง    การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองนากต่อไป ในระหว่างวันที่ 9- 11 กันยายน 2563 ณ  อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลทัพทัน และศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2563 เวลา 11.01 น. โดย คุณ นลพรรณ สุขอินทร์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-387-598