หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 

 
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองนาก ในการให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำหน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน  
 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก  ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๐๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “ และกองสวัสดิการสังคมเล็งเห็นความสำคัญของสตรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองนาก  ในการให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำหน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อให้สตรีได้เป็นทีมวิทยากรครู ก ซึ่งสตรีสามารถถ่ายทอดความรู้และแนะนำการทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนจนสามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพให้กับสตรีในตำบลหนองนากต่อไปได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 11.08 น. โดย คุณ นลพรรณ สุขอินทร์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-387-598