หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 


 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ครั้งที่ 6 / 2567  
 

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 6 / 2567)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.1 รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ผ่านโปรแกรม(OBT) กปท. Version 2567
3.1 เรื่องรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองนาก งบประมาณรายจ่ายของกองทุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประเภทที่ 1 โครงการให้ความรู้ เฝ้าระวัง คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี (กองสวัสดิการสังคม) งบประมาณ 30,000 บาท
ประเภทที่ 2 โครงการชาวหนองนากร่วมใจออกกำลังกายป้องกันโรคความดัน และเบาหวาน (อสม.ตำบลหนองนาก) งบประมาณ 20,000 บาท
ประเภทที่ 2 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกตำบลหนองนาก (อสม.ตำบลหนองนาก) งบประมาณ 30,000 บาท
ประเภทที่ 2 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (สภาเด็กและเยาวชน) งบประมาณ 20,000 บาท
ประเภทที่ 3 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองนาก (อสม.ตำบลหนองนาก) งบประมาณ 20,000 บาท
ประเภทที่ 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด. อบต.หนองนาก) งบประมาณ 10,000 บาท
ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ งบประมาณ 5,411.82 บาท
ประเภทที่ 6 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (กองสวัสดิการสังคม) งบประมาณ 60,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตคนพิการและดูแลคนพิการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองสวัสดิการสังคม)

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2567 เวลา 15.28 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764