หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 


นายวรพงศ์ น้าเจริญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0861268423
 


นางสมคิด มลิวัลย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0813646780


นางสาวนภาพรรณ ธรรมดา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0818188415
 
 


นางนปภา เพชรรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทร : 0623294144


นายไพร สีทา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
โทร : 0819106320


นายเอกชัย ศรีลาพัฒน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทร : 0898078389


นายมังกร สาริกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทร : 0815868606


นายบุญประเสริฐ แสนกรุง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทร : 0868023829


นายชัยพฤก มีสีดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
โทร : 0893431607


นางสมคิด มลิวัลย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทร : 0813646780


นายวรพงศ์ น้าเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทร : 0861268423
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764