หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสำราญ สุขอินทร์
กำนัน
โทร : 0944059449
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายอาทิตย์ ทองมั่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 0899054189


นายสว่าง เขียวทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 0853823405


นางสำเริง ยุ้งศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 0843113657


นางสาวกรณิการ์ ยิ่งยวด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 0945578933


นายอัศวิน เพชรรัตน์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 0958430869


นายธนวัฒน์ สุขแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 0860693288


นายไพรรัช นิ่มนวล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 0854449161


นางจารุวรรณ สีทา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 0890848352


นางมนเทียน สายัณฆ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 0815866409
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-387-598