หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLAN
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลหนองนาก ชื่อของตำบลนั้น ถูกตั้งมาจาก ตำบลหนองนาก มีแหล่งน้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น ลำห้วยขมิ้น คลองเพรียว และในสมัยก่อนชาวบ้านมาอาศัยปลูกบ้านตามริมคลอง และได้มีสัตว์ชนิดหนึ่งชอบหาอาหารกินตามริมน้ำ คือ ตัวนากกินปลาเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า ตำบลหนองนาก
 
 
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแค ไปทางทิศเหนือเป็นระยะ ทางประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ 11.92 ตารางกิโลเมตร ( 7,450ไร่ )
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองยาว
ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยทราย
ตำบลห้วยขมิ้น
อำเภอหนองแค
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาไหล
ตำบลห้วยทราย
อำเภอเมือง
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบลหรือตำบลใกล้เคียง บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ราบสูงบางส่วน ภายในพื้นที่มีคลองส่งน้ำจำนวน 3 สาย แต่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ำน้อย หรือเหมาะแก่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,845 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,860 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37

หญิง จำนวน 1,985 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,649 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 322.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
  1   บ้านดอนเค็ง 130 152 282 140  
2   บ้านจาน 368 374 742 260
  3   บ้านจาน 158 143 301 96  
4   บ้านใหม่ 281 315 596 353
  5   บ้านหนองครก 113 106 219 93  
6   บ้านหนองตาพรม 95 86 181 73
  7   บ้านหนองนากเหนือ 134 142 276 93  
8   บ้านโคกหัวนา 264 280 544 148
  9   บ้านหนองนากใต้ 317 387 704 393  
    รวม 1,860 1,985 3,845 1,649
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอหนองแค
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-764